Ziya Baba’dan Nutuklar

Gerçeklerle gerçek olayım dersenKendi noksanın gözet elin görmeKahr ile lûtfu bir edeyim dersenKendi noksanın gözet elin görme Mürşit pendini nakşeyle özüneKulak verme gayrilerin sözüneYâr-u ağyâr bir görünsün gözüneKendi noksanın gözet elin görme Erenler yolunu dâimâ izleRiyâdan âri ol kalbin temizleGel sırrı fâş etme can içre gizleKendi noksanın gözet elin görme …

Devamını Oku »

Basri Baba’dan Nutuklar

Cem oldu ehl-i vahdet matlupları rîzâdırVahdette buldu lezzet dîl-ü cana gıdâdır Geldik canlar sizinle bu dem cemâl cemâleEdin cemâle secde çünkü emri Hüdâ’dır Var olmak ister isen yoklukla gir meydanaMânâda Şah olanlar zâhirde bir gedâdır Niyaz eyle Mürşid’e sana bir bâde sunsunBâtın gözün açılsın âşıka bu âtâdır Cenneti huri gılman …

Devamını Oku »

Feyzullah’tan Nutuklar

Gecelerde kalkıp ağlayan dervişÂşıklar ağlarken gülmez mi dersinÇalış maksûd ile eriş muradaGaflet pürsâd ile geçmez mi dersinSeherlerde kalkıp çekerler zahmetOl vakit edilir Mevlâ’dan rahmetÂşıka seherde verilir kısmetDostun hediyesi olmaz mı dersinOl dostun elinden bir dolu içenGâmdan âzad olur dünyadan geçenHakikât bahrının kilidin açanHakikât bahrına dalmaz mı dersinKendi meyyitine kendi su …

Devamını Oku »

Veysel’den Nutuklar

Ben giderim adım kalırDostlar beni hatırlasınDüğün olur bayram gelirDostlar beni hatırlasın Can kafeste durmaz uçarDünya bir han konan göçerAy dolanır yıllar geçerDostlar beni hatırlasın Can bedenden ayrılacakTütmez baca yanmaz ocakSelam olsun kucak kucakDostlar beni hatırlasın Ne gelsemdi ne giderdimGünden güne arttı derdimGarip kalır yerim yurdumDostlar beni hatırlasın Açar solar türlü …

Devamını Oku »

Mısri’den Nutuklar

Derdi Hak’ka tâlip olDermâna erem dersenMihnetlere râgıp olÂsana erem dersen Aşk yolu belâlıdırHer kârı cefâlıdırCanından ümidin kesCânâna erem dersen Od yak sineni çâk etSu gibi özün pâk etYüzün yere sür hâk etUmmana erem dersen Bu yolu bil andan gelDeryâyı bul andan gelKârına erip el salDergâha erem dersen Pir’inle olan ahd-ı …

Devamını Oku »

Sıdki Baba’dan Nutuklar

Aşk atına süvar olan âşıklarÖlünceye kadar yorulmaz imişHakkı can gözüyle gören sâdıklarBu fâni dünyaya sarılmaz imiş Arifler mâlikin etmez teftişiCümlenin muradın veren ol kişiBir gerçeğe taktıranlar kirişiDeğme tokmak ile kırılmaz imiş Kirâman kâtibi cümleyi yazanBerhûdar olur mu doğrudan azanFırsat elde iken bir âmel kazanEli boş divâna varılmaz imiş Bahçesini ser …

Devamını Oku »

Seyyid Nizamoğlu’ndan Nutuklar

Geldi geçti ömrüm benimÖmrüm kadrini bilmedimBir kuş gibi uçtu gittiÖmrüm kadrini bilmedim Satılmaz ki alam seniBulunmaz ki bulam seniEyvah beni eyvah beniÖmrüm kadrini bilmedim Uydum nefsimin mekrineGâfil oldum Hak zikrineAldandım dünya fikrineÖmrüm kadrini bilmedim Hoş yâr idin ömrüm banaNidem hasret kaldım sanaEyvah bana eyvah banaÖmrüm kadrini bilmedim SEYYİD NİZAMOĞLU ağlarHasretin …

Devamını Oku »

Karacaoğlan’dan Nutuklar

Dinle sana bir nasihât edeyimHatırdan gönülden geçici olmaYiğidin başına bir iş gelinceAnı yad ellere açıcı olma Mecliste ârif ol kelâmı dinleEl iki söylerse sen birin söyleElinden geldikçe sen iyilik eyleHatıra dokunup yıkıcı olma Dokunur hatıra kendisin bilmezAsılzâdelerden hiç kemlik gelmezSen iyilik et de o zâyi olmazDarılıpta başa kakıcı olma El …

Devamını Oku »

Genç Abdal’dan Nutuklar

Dergâhına geldim niyaz eyledimMedet Allah yâ Muhammed yâ AliAşkın kitabından ağaz eyledimMedet Allah yâ Muhammed yâ Ali Nideyim sefayı zevki dünyadaBudur muradımız indi Hüda’daYarın mahşer günü koyma cezadaMedet Allah yâ Muhammed yâ Ali Mürüvvet kânısın şefaât eyleDünya âhirette selâmet eyleKesme himmetini inâyet eyleMedet Allah yâ Muhammed yâ Ali Niyâzım var …

Devamını Oku »

Yunus Emre’den Nutuklar

Ben bu yolu bilmez idimAşk gönlüme düştü giderAşk elinden dertli yürekKaynayuben taştı gider Hani bizden öğüt alanKalmadı dünyaya gelenGece gündüz tâat kılanOl Sırat’ı geçti gider Hep onlar Sırat’ı geçtiVarıp dost iline düştüGönül maksûda eriştiHazrete ulaştı gider Nefsi doyunca yiyenlerKana kana uyuyanlarDili gıybet söyleyenlerCehennem’e düştü gider Cehennem’e düşen kişiZârılıktır anın işiOnulmaz …

Devamını Oku »