Kaygusuz Abdal’dan Nutuklar

Evliyâdan gelen kelamOkunan Kur’an değil miGerçek Veli’nin sözleriSûre-i Rahman değil mi Çün seni Hak yarattığıKendine mir’at ettiğiTecelli-i zât ettiğiSûret-i insan değil mi Hak haberin dinleyeneCandan kabul eyleyeneHak’kı bilip anlayanaSözümüz bürhan değil mi Gerçek elini tutmayanGönlün ana berk etmeyenHak’kı bâtılı seçmeyenCâhil-ü nâdan değil mi Ey KAYGUSUZ hâlin n’olaGitmez isen doğru yolaHak …

Devamını Oku »

Pir Sultan Abdal’dan Nutuklar

Bu dünyanın evvelini sorarsanAllah bir Muhammed Ali’dir AliSen bu yolun sahibini ararsanAllah bir Muhammed Ali’dir Ali Tahtını terk etti İbrahim EthemSüleyman Nebi’ye verildi hatemHer kulun alnına yazıldı sitemKişinin çektiği yoludur yolu Erenler şaşırtır yoldan çıkanıİhlas ile kaldırırlar düşeniTarikatta her kişinin nişânıErenler katında bellidir belli Erenler elinden dolu içildiOl saatte kıyl-ü …

Devamını Oku »

Hacı Bektaş Veli

Menkıbevi Hayatı Velâyetnâme’ye göre, Hacı Bektaş Velî, Horasan Hükümdârı İbrahim-al-Sani diye anılan Seyyid Muhammed ile Şeyh Ahmed adlı Nişabur’lu âlim bir zatın kızı Hatem Hatun’un oğullarıdır. Sultan İbrahim-al-Sani ile Hatem Hatun 24 yıl evli kaldıkları halde çocukları olmaz. Sultan İbrahim, şehrin din âlimlerini toplayarak, bir erkek çocuğunun olması için duâlar …

Devamını Oku »

Hz. İmam Muhammed Mehdi

Onikinci ve son imâm olan, Hz.İmâm Muhammed Mehdî, Hicri 255. yılı Şaban ayının 15. gününde Samarra kentinde dünyaya gelmişlerdir. Babaları, Hz.İmâm Hasan’ül Askerî, anneleri Nercis Hatun’dur. İsimleri, cedleri Hz.Peygamber’in mübarek isimleri, künyeleri mübarek künyeleridir. Lâkapları; “Sâhib’üz Zamân (Zamânın Sâhibi), Sâhib’üd Dâr (Yurdun Sâhibi), Kaaim (Ayakta duran, kıyâm eden), Hüccet (Reddi …

Devamını Oku »

Hz. İmam Hasan’ül Askeri

Hz. İmam Hasan'ül Askeri

Hz.İmâm Hasan’ül Askerî, Hicret’in 232. yılında Rebîülahir ayının 8. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hz.İmâm Aliyy’ün Nakî’il Hâdi, anneleri Hadis’tir. Hz.İmâm Hasan’ül Askerî, babaları Hz.İmâm Aliyy’ün Nakî’nin Hak’ka kavuştuklarında 23 yaşlarında idi. Künyeleri; “Ebû Muhammed”, lâkapları; “Hâdi, Rafıyk, Zekiyy, Takıyy, Hâlis” ve “Askerî”dir. Babalarıyla Sâmırâ’da, Asker mahallesinde oturdukları için …

Devamını Oku »

Hz. İmam Aliyy’ün Naki

Hz. İmam Aliyy’ün Naki

Hz.İmâm Aliyy’ün Nakî, Hicret’in 214. yılında Recep ayının 2. gününde, Medine’ye üç mil mesafede bulunan ve Hz.İmâm Mûsâ-i Kâzım tarafından kurulmuş olan Suryâ köyünde dünyaya gelmişlerdir. Hz.İmâm Aliyy’ün Nakî’nin babaları, Hz.İmâm Muhammed’ül Takiyy’ül Cevâd, anneleri Seyyide Ümm’ül-Fazl diye anılan Semânet’ül-Magrıbiyye’dir. Babaları Hz.İmâm Muhammed’ül Cevâd’ın, Hak’ka vuslat ettiklerinde 7 yaşlarında idi. …

Devamını Oku »

Hz. İmam Muhammed’ül Takiyy’ül Cevad

Hz. İmam Muhammed’ül Takiyy’ül Cevad

Hz.İmâm Muhammed’ül Cevâd, Hicret’in 195. yılında Recep ayının 10. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Hz.İmâm Muhammed’ül Cevâd, babaları Hz.İmâm Aliyy’ür Rızâ Hak’ka kavuştuklarında 8 yaşlarında idi. Anneleri Sebike hanımdır. Hz.İmâm Muhammed’ül Cevâd’ın künyeleri “Ebû Câfer”dir. En meşhur lâkapları “Cevâd” ve “Takıy”dir. “İmâm Muhammed’ül Cevâd” yahut “İmâm Muhammed’üt Takiyy’ül Cevâd” diye …

Devamını Oku »

Hz. İmam Aliyy’ür Rıza

Hz. İmam Aliyy'ür Rıza

Hz.İmâm Aliyy’ür Rızâ, Hicret’in 150. yılında Zilkade ayının 11. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hz.İmâm Mûsâ-i Kâzım, valideleri Tâhire hatundur. Hz.İmâm Aliyy’ür Rızâ’nın künyeleri “Ebû’l-Hasan”dır. Lâkapları “Rızâ, Sâbir, Radıyy, Zekiyy” ve “Veliyy”dir. En meşhur lâkapları “Rızâ”dır. Allah-ü Taâlâ’ya ve Peygamberine râzı olduklarından, herkesin râzılığını kazandıklarından dolayı, bu lâkapla anılmışlardır. …

Devamını Oku »

Hz. İmam Musa-i Kazım

Hz. İmam Musa-i Kazım

Hz.İmâm Mûsâ-i Kâzım, Hicret’in 128. yılında Safer ayının 28. gününde Mekke ile Medine arasında Ebvâ denilen yerde dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hz.İmâm Cafer’üs Sâdık, anneleri Hamide-i Berberiyye’dir. Hz.İmâm Mûsâ-i Kâzım’ın künyeleri; “Ebû’l-Hasan, Ebû İbrahim”dir. Lâkapları; “Kâzım, Âlim, El Abd’üs-Salih, Zeynel-Müteheccidin”dir. Hz.İmâm Mûsâ-i Kâzım’ın, 18 erkek 19 kız olmak üzere 37 evlâtları …

Devamını Oku »

Hz. İmam Cafer’üs Sadık

Hz. İmam Cafer'üs Sadık

Hz.İmâm Cafer’üs Sâdık, Hicret’in 83. yılında Rebîülevvel ayının 17. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hz.İmâm Muhammed’ül Bâkır, anneleri Ümmü Ferve’dir. Künyeleri “Ebû Abdullah, Ebû İsmail” ve “Ebû Mûsâ”dır. Lâkapları “Sâdık”tır. Hz.İmâm Cafer’üs Sâdık’ın 7 erkek, 3 kız olmak üzere 10 evlâtları olmuştur. Kendileri, Hz.İmâm Muhammed’ül Bâkır’ın Hak’ka kavuşmalarından önce …

Devamını Oku »