Hz. İmam Ali’nin Halifelik Dönemi

Hz.Ali, Hz.Muhammed’in ebedî âleme göçüşünden 25 yıl sonra, halîfelik makamının başına geçmiştir. Hz.Ali’nin halîfelik dönemi 5 yıldır. (Hicret’in 35-40. yılı) Üçüncü halîfe Osman’ın katledilmesinden sonra, halîfelik makamı yedi gün boş kaldı. Bunun üzerine Hz.Ali’ye başvuruldu; herkes Hz.Ali’ye bey’at etmek istiyordu; çünkü Hz.Ali, Muhammedî ahlâkın, doğruluğun, adâletin bir mümessiliydi. Din ve …

Devamını Oku »

Haydar Hasan Baba

Haydar Hasan Baba (Efe), 1930 yılında Ankara-Beypazarı-Karaşar nahiyesinde dünyaya gelmişlerdir. Babaları Ali Bey, anneleri Kezban Hanımdır. Çocukluk yıllarını Karaşar’da geçiren Haydar Hasan Baba, 1943 yılında Ankara’ya yerleşmişlerdir. Ankara’da önceleri devlet memurluğu yapmışlar, daha sonra memuriyetten ayrılarak geçimlerini ticaretle sağlamışlardır. Genç yaşlarda Bektaşilik tarikatına ilgi duymuşlar, 1956-57 yıllarında Ankara’da Mehmet Ziya …

Devamını Oku »

Mehmet Ziya Baba

Nutuklarında Abdal Ziya mâhlasını kullanan M. Ziya Baba (Şişman), 1894 yılında Üsküp’te dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hâmid bey, Anneleri Kâmile hanımefendidir. Çocukluk yıllarını Üsküp’te geçiren M. Ziya Baba Erenler, daha genç yaşlarında iken tarikatlara ilgi duymuş ve Kâdirî, Rufâi, Hâlveti, Nakşibendî tarikatlarına girerek, bu tarikatlarda hizmet etmiştir. 1927 yılında Üsküp’te Nazmiye …

Devamını Oku »

Hasan Basri Baba

Hasan Basrî (Taptuk) Baba Erenler 1874 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Şeceresi itibariyle kendileri Seyyid’dir. Bugünkü lise ayarı olan îdâdî tahsili yapmıştır. Kâdirî, Rufâi, Nakşî, Uşşâkî tarîkatlarına girmiş, hattâ bâzılarında şeyh postuna oturmuş ve bu arada zaman zaman seneler süren seyahatlar yapmış, sonunda Hüsnü Baba’dan nasip alarak Nâzenin yoluna (Bektâşilik Tarîkati’ne) …

Devamını Oku »

Hz. İmam Ali’nin Hayatı

Dünyaya Gelişi, Lakabı ve Künyeleri Hz.Ali Oniki İmâmın ilkidir, aynı zamanda Hz.Muhammed’in dâmâdı ve amcasının oğludur. Hz.Ali Hicret’ten 23 yıl önce (Milâdi 598) Recep ayının 13. gününde Mekke’de, Kâ’be-i Muazzama’nın içinde dünyaya gelmişlerdir ve Kâ’be’nin içinde doğan tek kişidir. Baba ve anne tarafından Hâşimi soyundan gelmiştir. Hz.Peygamber, Hz.Ali’nin doğumunu duyunca …

Devamını Oku »

Hz.Fatıma

Hz. Fâtıma, Hicret’ten 11 yıl önce, Cemaziyelahir’in 20. gününde, Mekke’de dünyaya gelmişlerdir. Hz. Fâtıma; Hz.Peygamber’in, Hz.Hatice’tül Kübra’dan doğan ikisi erkek, dördü kız olan çocuklarından, hayatta kalan tek kızlarıdır. Diğer evlâtları, kendi zamanlarında genç yaşlarda âhiret âlemine göç etmişlerdir. Bu nedenle Hz.Peygamber’in nesli, Hz.Fâtıma’tüz Zehrâ’dan yürümüştür. Hz.Peygamber’de bu konu da şöyle …

Devamını Oku »

Hz.Hatice

Hz. Hatice’tül Kübra, Hz. Muhammed’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan ilk hanımıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Milâdi 555. yılında olabileceği söylenmektedir. O, Arapların Kureyş kavminin Hâşimiler boyundan ve Hâşimler boyununda, en asîl, pak ailelerinden idi. Babası Huveylid, annesi Fâtıma’dır. Hâşimi hanımlarından olan Hz.Hatice, çok zengin ve …

Devamını Oku »

Hz. Muhammed’in Hadis-i Şerifleri

Allah bir kavmi severse; kendilerine belâ gönderir, kendilerini sıkıntıya sokar. Allah insanlara acımayana, merhamet etmez. Allah’ı görüyormuş gibi ibâdet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor. Allah’tan utanmayan, insanlardan da utanmaz. Allah-ü Taâlâ, muhakkak sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur. Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. …

Devamını Oku »

Hz. Muhammed’in Vasıfları ve Huyları

Hz.Muhammed’in duyguları pek kuvvetliydi, hareketleri aşırı değildi. Yürürlerken acele etmezler; fakat hızlı yürürlerdi. Bir tarafa dönerlerken bütün vücutları ile dönerlerdi. Sözleri kesin, fakat mülayimdi. Anlaşılması için sözlerini üç kere tekrarladıkları olurdu. Kimseye kötü söz söylemezler, sert muamele etmezlerdi. Bir yere izin almadan girmez, girerken de önce selâm verirlerdi. Çocukları çok …

Devamını Oku »

Hz. Muhammed’in Veda Haccı ve Ebediyet Alemine Göçüşü

Vedâ Haccı ve Hz.Ali’nin Velâyeti Hicret’in 10. yılında Hz.Muhammed bütün ashâbı ile haccetmek üzere Medine’den hareket ettiler. Bu son vedâ haccı olayı, Kur’ân-ı Kerîm’in Hacc Sûresi’nin 27-29. âyetlerinde şu şekilde anlatılır: “(27) Ve insanları hacca davet et, uzak-uzak bütün yerlerden yaya olarak yahut hayvana binerek gelsinler sana. (28) Gelsinler de …

Devamını Oku »