Ana Sayfa / Yazılar / Erenler'den Nutuklar / Mısri’den Nutuklar

Mısri’den Nutuklar

Derdi Hak’ka tâlip ol
Dermâna erem dersen
Mihnetlere râgıp ol
Âsana erem dersen

Aşk yolu belâlıdır
Her kârı cefâlıdır
Canından ümidin kes
Cânâna erem dersen

Od yak sineni çâk et
Su gibi özün pâk et
Yüzün yere sür hâk et
Ummana erem dersen

Bu yolu bil andan gel
Deryâyı bul andan gel
Kârına erip el sal
Dergâha erem dersen

Pir’inle olan ahd-ı güt
Nen var ise ko git
Bildiklerini terk et
İrfâna erem dersen

Sabretmede Eyyüb ol
Gam çekmede Yakup ol
Yusuf gibi mahbub ol
Kenan’a erem dersen

Terket kuru dâvâyı
Hem ucb ile riyâyı
MISRİ ko o sevdayı
Süphân’a erem dersen

*******

Bulan özünü gören yüzünü
Bir yüzü dahi görmek dilemez

Vuslatta olan hayrette kalan
Aklın diremez kendin bulamaz

Her şâm-u seher od’lara yanar
Hem benzi solar ağlar gülemez

Âşık olagör sâdık olagör
Cehd eylemeyen menzil alamaz

Meftûn olalı mecnun olalı
Bu MISRİ dahi akla gelemez

Ayrıca Bakınız

Veysel’den Nutuklar

Ben giderim adım kalırDostlar beni hatırlasınDüğün olur bayram gelirDostlar beni hatırlasın Can kafeste durmaz uçarDünya …