Ana Sayfa / Yazılar / Büyük Zatlar / Hasan Basri Baba

Hasan Basri Baba

Hasan Basrî (Taptuk) Baba Erenler 1874 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Şeceresi itibariyle kendileri Seyyid’dir. Bugünkü lise ayarı olan îdâdî tahsili yapmıştır.

Kâdirî, Rufâi, Nakşî, Uşşâkî tarîkatlarına girmiş, hattâ bâzılarında şeyh postuna oturmuş ve bu arada zaman zaman seneler süren seyahatlar yapmış, sonunda Hüsnü Baba’dan nasip alarak Nâzenin yoluna (Bektâşilik Tarîkati’ne) intisap etmiştir.

İstanbul Kapalı Çarşı’da yağlıkçılıkla, yani mendil ticaretiyle de meşgul olduğu bilinir.Hasan Basri Baba’nın uyandırdığı canlar arasındaki Mehmet Ziya Baba Erenler (1894-1973), onun çerağını uyanık tutanların başında gelir.

24 Ocak 1949 tarihinde âlem-i Cemâl’e intikal eden Hasan Basrî Baba Erenler, Ankara’nın Sincan ilçesi yakınlarında bulunan Kesiktaş’taki Taptuk Baba Türbesi’nde medfûndur.

Himmetleri üzerimizde daim olsun.

Ayrıca Bakınız

Hz. İmam Aliyy’ür Rıza

Hz.İmâm Aliyy’ür Rızâ, Hicret’in 150. yılında Zilkade ayının 11. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Babaları …