Ana Sayfa / Yazılar / Erenler'den Nutuklar / Pir Sultan Abdal’dan Nutuklar

Pir Sultan Abdal’dan Nutuklar

Bu dünyanın evvelini sorarsan
Allah bir Muhammed Ali’dir Ali
Sen bu yolun sahibini ararsan
Allah bir Muhammed Ali’dir Ali

Tahtını terk etti İbrahim Ethem
Süleyman Nebi’ye verildi hatem
Her kulun alnına yazıldı sitem
Kişinin çektiği yoludur yolu

Erenler şaşırtır yoldan çıkanı
İhlas ile kaldırırlar düşeni
Tarikatta her kişinin nişânı
Erenler katında bellidir belli

Erenler elinden dolu içildi
Ol saatte kıyl-ü kâlden geçildi
Firdevs-i âlâda güller açıldı
Cennet-i âlânın gülüdür gülü

PİR SULTAN ABDAL’ım ummana daldı
Yenemedi kendin engine saldı
Hâki pâyinize yüz süre geldi
Erenlerin kemter kuludur kulu

*******

Gel benim derdime bir derman eyle
Kamu dertlilere dermân olan Şah
Yüz sürem kapına bir fermân eyle
Gönül yarasına lokmân olan Şah

Musa âsâsını ejderha kılan
Yezid leşkerine korkular salan
Muhammed aşkına Zülfikâr çalan
Kamu mü’minlere imam olan Şah

Bir ismin Haydar’dır ol ismin Ali
Hak Mürteza dedi sana yâ Veli
Cihanın âhiri hem de evveli
Velâyet mülküne Sultan olan Şah

Seyrangâhın olmuş arşın yücesi
Düldül ıssı Kanber’inin hocası
Server Muhammed’in mir’aç gecesi
Dördüncü felekte arslan olan Şah

PİR SULTAN ABDAL’ım meydanda merdim
Her kande baktımsa Ali’yi gördüm
Seherde tesbihim evrâd-ı virdim
Garip gönüllere mihman olan Şah

*******

Sensin bizim zâhir bâtın ulumuz
Aman medet mürvet Pir Hacı Bektaş
Her taraftan sana çıkar yolumuz
Ali’sin bir adın var Hacı Bektaş

Seni sevdik senden yana yıkıldık
Münkirlerin kesretinden sıkıldık
Her birimiz küncü gamda tıkıldık
Yetiş bu imdada er Hacı Bektaş

Pir’lerin Pir’isin yok sana teki
Mü’minin canısın münkirin şeki
Zâhirde bâtında değilsin iki
Yetmişüç milletsin bir Hacı Bektaş

Şah’ların Şah’ısın zâtı Ali’sin
Her ilmin kânısın Şah’ı Veli’sin
Abdal Musa kendin Kızıl Deli’sin
Abdalların başısın Hacı Bektaş

PİR SULTAN ABDAL’ım sana dayandım
Uyur idim himmetinle uyandım
Hep isteyenlere verdin inandım
Benimde murâdım ver Hacı Bektaş

Ayrıca Bakınız

Veysel’den Nutuklar

Ben giderim adım kalırDostlar beni hatırlasınDüğün olur bayram gelirDostlar beni hatırlasın Can kafeste durmaz uçarDünya …