Ana Sayfa / Yazılar / Büyük Zatlar / Mehmet Ziya Baba

Mehmet Ziya Baba

Nutuklarında Abdal Ziya mâhlasını kullanan M. Ziya Baba (Şişman), 1894 yılında Üsküp’te dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hâmid bey, Anneleri Kâmile hanımefendidir.

Çocukluk yıllarını Üsküp’te geçiren M. Ziya Baba Erenler, daha genç yaşlarında iken tarikatlara ilgi duymuş ve Kâdirî, Rufâi, Hâlveti, Nakşibendî tarikatlarına girerek, bu tarikatlarda hizmet etmiştir. 1927 yılında Üsküp’te Nazmiye hanımefendi ile evlenmişler ve bu evliliklerinden yedi çocukları dünyaya gelmiştir.

1932 yılında, eşi, çocukları ve babası Hâmid bey ile birlikte Türkiye’ye gelerek, İstanbul’un Aksaray semtine yerleşmişlerdir. Hâlen hayatta olan iki kızı ve torunları İstanbul’da oturmaktadırlar.

İstanbul’da hayatını doğramacılık mesleği ile sürdüren M.Ziya Baba Erenler, nihayet Seyyid Hasan Basrî Taptuk Baba Erenler’e ulaşarak Tarik-i Nâzenîn (Bektaşî) yoluna intisâb etmiş ve ömrünün sonuna kadar da bu yolda hizmet vermişlerdir.

H.Basrî Baba’nın 1949 yılında Hak’ka yürümesinden sonra, sırası ile Derviş ve Baba olarak Ali Cemâlî Baba’da hizmete devam eden M.Ziya Baba Erenler, bilâhare Ankara’ya gelerek burada pek çok canları uyandırmıştır.

1967 yılında İzmir’de Hüseyin Hâki Baba’dan Halife Baba olan M.Ziya Baba Erenler, 08 Ocak 1973 tarihinde İstanbul’da Hak’ka yürümüş ve Kozlu mezarlığına defnedilmiştir.

Bilâhare 20 Mayıs 2001 tarihinde, naaşı buradan alınarak Ankara Sincan Kesiktaş’da olan Taptuk Baba Türbesindeki özel yerine sırlanmıştır.

Zamanının sahibi olan M.Ziya Baba Erenler, nutuklarında geleceğe yönelik pek çok hakikatları işaret etmişlerdir.

Himmetleri üzerimizde daim olsun.

Ayrıca Bakınız

Veysel’den Nutuklar

Ben giderim adım kalırDostlar beni hatırlasınDüğün olur bayram gelirDostlar beni hatırlasın Can kafeste durmaz uçarDünya …