Ana Sayfa / Yazılar / Hz.Hatice / Hz.Hatice

Hz.Hatice

Hz. Hatice’tül Kübra, Hz. Muhammed’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan ilk hanımıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Milâdi 555. yılında olabileceği söylenmektedir.

O, Arapların Kureyş kavminin Hâşimiler boyundan ve Hâşimler boyununda, en asîl, pak ailelerinden idi. Babası Huveylid, annesi Fâtıma’dır.

Hâşimi hanımlarından olan Hz.Hatice, çok zengin ve ticaretle uğraşmaktaydı. Ücretle tuttuğu adamlarla Şam’a ticaret kervanları düzenlerdi. Hz. Muhammed’in doğru sözlü, güzel ahlâklı ve son derece kendisine güvenilen bir insan olduğunu öğrenince, ona ticaret ortaklığı önerdi. Hz.Muhammed, Hz.Hatice’nin bu teklifini kabul etti. Hz. Hatice onun başkanlığında bir ticaret kervanını Şam’a gönderdi. Aynı zamanda hizmetkârı Meysere’yi de onunla beraber gönderdi. Meysere, yolculuk sırasında Hz. Muhammed’de harikulâde hallere şahit oldu. Gittikleri yerde, Hz.Muhammed satacaklarını sattı ve alacaklarını da aldı. Ondan sonra geri döndüler. Hz. Hatice bu ticaret kervanından çok memnun oldu. Daha önce gönderdiği ticaret kervanlarına nazaran, bu sefer daha fazla kâr elde etti.

Hz.Hatice, Hz.Muhammed hakkında Meysere’yi de dinleyince, ona olan itimadı ve sevgisi daha da arttı. Ona anlaştıkları ücretten fazlasını verdi ve Hz. Muhammed ‘e evlenme teklifinde bulundu.

Hz.Muhammed, bu durumu amcası Hz.Ebû Tâlib’e anlattı. Hz.Ebû Tâlib, Hz. Hatice’yi, Hz.Muhammed için istedi. İki aile anlaştı. Düğünleri o zamanın örf ve âdetlerine göre, Hz. Hatice’nin evinde yapıldı. Düğünde, Hz.Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin amcası Amr bin Esed birer konuşma yaptılar. İkisi de konuşmalarında hikmetli ifadelerde bulundular ve evlenecekler hakkında güzel şeyler söylediler. Ondan sonra misafirlere ikram yapıldı, yemekler yenildi. Daha sonra, Hz.Ebû Tâlib nikâhlarını kıydı, mehir olarak 500 dirhem altın tesbit edildi.

Hz.Hatice’tül Kübra, Hz.Muhammed ile evlendiğinde 38 veya 40 yaşlarında, Hz.Muhammed ise 25 yaşlarında idi. Hz.Hatice, Hz.Muhammed ile evlenmeden önce iki evlilik yapmıştır. İlk eşinin ölümünden sonra, tekrar bir evlilik daha yapmış ve ikinci eşinin de ölümümden sonra, bir müddet dul olarak yaşamıştır. Hz.Muhammed’in evlendiği ilk eşi ise Hz.Hatice’tül Kübra’dır. Hz.Hatice’nin, Hz.Muhammed ile evlenmesinde; onun güvenilir, dürüst ve güzel ahlâklı olmasının büyük rolü olmuştur.

Hz.Hatice’nin, Hz.Muhammed ile evliliklerinden iki erkek, dört kız olmak üzere altı evlâtları olmuştur. İlk erkek çocuklarının adı Kâsım’dır. İkinci erkek çocukları Abdullah’tır. Kâsım ile Abdullah arasında Zeyneb, Rûkiye, Fâtıma ve Ümmü Gülsüm adlı kızları dünyaya gelmişlerdir.

Hz. Hatice, Hz.Muhammed’e, Peygamberliğinden evvel son derece saygı gösterip onu mutlu ettiği gibi, Peygamberliği döneminde de, kadınlardan ona ilk inanan kişi olmuştur.

Hz.Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde; tarife sığmaz bir heyecan içinde evine ulaştığında, bütün vücuduna bir titreme gelmişti. Hz.Hatice’ye; “Beni örtün” dedi ve yattı. Önemli bir şey olduğunu anlayan Hz.Hatice hiçbir şey sormadan, evde bulunan örtülerle üzerini örttü. Bir müddet sonra kendilerine gelen Hz.Muhammed, olayı ilk olarak Hz.Hatice’ye anlattılar.

Hz.Hatice:

“Allah” dedi; “Sana kötülük vermez; sen yakınlarını unutmazsın, emanete hıyânet etmezsin, yoksulları gözetirsin, konukları ağırlarsın. Allah sana hayır ihsân eder.”

Hz.Hatice, Hz.Peygamber’e dâimâ destek oldu, ona moral verdi, son derece güzel davranış ve sözleri ile, onun başarılarına katkıda bulunmaya çalıştı.

Hz. Hatice’tül Kübra, Allah’ın selâmına ve Hz.Peygamber’in övgüsüne nâil olacak derecede fazîletli ve şerefli bir kadındı. Hz.Hatice îmanda, sabırda, iffette, güzel ahlâkta, kısacası her yönü ile örnek olan bir anneydi.

Hz.Muhammed:

“Hıristiyan kadınlarının en hayırlısı İmrân’ın kızı Meryem, Müslüman kadınlarının en hayırlısı ise, Hüveylid’in kızı Hatice’dir” buyurdu.

Bu konudaki diğer bir hadîsinin meâli de şöyledir:

“Dünya ve âhirette değerli dört kadın vardır. İmran’ın kızı Meryem; Firavun’un karısı Asiye, Hüveylid’in kızı Hatice ve Muhammed’in kızı Fâtıma.”

Bir gün Cebrâil Aleyhisselâm, Hz.Peygamber’e gelerek şöyle buyurdu:
“Hatice’ye Allah’ın selâmlarını söyle.”

Hz.Peygamber:

“Yâ Hatice, bu Cebrâil’dir, sana Allah’tan selâm getirdi” deyince, Hz. Hatice, Allah’ın selâmını büyük bir memnuniyetle kabul etti ve Cebrâil Aleyhisselâm’a iadei selâmda bulundu.

Hz.Hatice TürbesiAllah’ın rızâsını, yuvasının mutluluğunu, dünya ve âhiretin huzûr ve saadetini düşünen bütün anneler için, en güzel örneği teşkil eden Hz. Hatice’tül Kübra, Hz.Muhammed’in, Peygamberliğinin 10. yılında (Milâdi 620), Ramazan ayında vefât etmiş ve Mekke’deki Hacun kabristanına defnedilmiştir.

 

En doğrusunu Allah bilir.

Ayrıca Bakınız

Veysel’den Nutuklar

Ben giderim adım kalırDostlar beni hatırlasınDüğün olur bayram gelirDostlar beni hatırlasın Can kafeste durmaz uçarDünya …

Bir cevap yazın