Ana Sayfa / Yazılar / Haydar Hasan Baba

Haydar Hasan Baba

Haydar Hasan Baba (Efe), 1930 yılında Ankara-Beypazarı-Karaşar nahiyesinde dünyaya gelmişlerdir. Babaları Ali Bey, anneleri Kezban Hanımdır.

Çocukluk yıllarını Karaşar’da geçiren Haydar Hasan Baba, 1943 yılında Ankara’ya yerleşmişlerdir. Ankara’da önceleri devlet memurluğu yapmışlar, daha sonra memuriyetten ayrılarak geçimlerini ticaretle sağlamışlardır.

Genç yaşlarda Bektaşilik tarikatına ilgi duymuşlar, 1956-57 yıllarında Ankara’da Mehmet Ziya Baba erenlerimizle tanışmışlar ve 27 Nisan 1959 yılında da Bektaşi yoluna girmişlerdir. 1964 yılında Mehmet Ziya Baba’dan dervişlik, 1965 yılında da İzmir’de, Hüseyin Haki Baba’dan Bektaşi babalığı makamına ulaşmışlardır.

1982-83 yıllarında Makedonya’nın Gostivar şehrinden Nevşehir’e Hacı Bektaş Veli’nin türbesini ziyarete gelen Halife Cafer Tayyar Baba erenlerimizle tanışmışlar ve Cafer Tayyar Babanın daveti üzerine 1985 yılında Kosova-Jakova Bektaşi dergahına giderek burada halifelik makamına ulaşmışlardır.

Hayatı boyunca Bektaşilik yolunda hizmet veren Haydar Hasan Baba erenlerimiz, 1979 yılında Ankara-Sincan-Kesiktaş’a yerleşerek mürşidi Ziya Baba erenlerimizin türbesini inşa etmişlerdir.

Haydar Hasan Baba erenlerimiz yapılan bu türbeye 1995 yılında Hasan Basri Baba, 2001 yılında da Mehmet Ziya Baba erenlerimizin naaşlarını İstanbul’dan getirerek buradaki ebedi istirahatgahlarına yerleştirmişlerdir.

1991 yılında “Ziya Baba Karaşar İnanç Eğitim Hayır Vakfı’nı kuran Haydar Hasan Baba erenlerimiz, Nevşehir-Hacıbektaş ilçesi ve Ankara-Mamak ilçesinde de canlara hizmet verebilmek amacıyla iki dergah daha yaptırmışlar ve buralarda da hizmetlerine devam etmişlerdir.

Haydar Hasan Baba, ömürlerinin sonuna kadar Sincan-Kesiktaş dergahında türbedarlık yapmışlar ve Tarik-i Nazenine birçok can katmışlardır. Tüm canların hoşgörülü, eline, diline, beline sahip, güzel ahlaklı insanlar olabilmesi için her türlü çabayı göstermişlerdir.

24 Nisan 2006 tarihinde Hak’ka yürüyen Haydar Hasan Baba erenlerimizin beş kız, bir erkek evladı, 300’ün üzerinde de müridi vardır.

Asrımız evliyalarındandır.

Himmetleri üzerimizde daim olsun.

Ayrıca Bakınız

Veysel’den Nutuklar

Ben giderim adım kalırDostlar beni hatırlasınDüğün olur bayram gelirDostlar beni hatırlasın Can kafeste durmaz uçarDünya …