Ana Sayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

Tarihçemiz

Ziya Baba Karaşar İnanç Eğitim Hayır Vakfı 1991 yılında kuruldu. Merkezi Ankara, Abidinpaşa’ da olan vakfımız, Kesiktaş (Ankara-Sincan) ve Hacı Bektaş (Nevşehir) şubeleri ile hizmet vermektedir.

Vakıf üyelerinin yardım ve katkıları ile ayakta duran vakfımız, Bektaşilik inanç, kültür ve felsefesinin daha çok etkili olabilmesi için gayret göstermektedir.

Amaçlarımız

İnsanları sevip birbiriyle kaynaştırmak, hoşgörü sahibi olan, lâik düşünceli, vatanını, bayrağını seven ve güzel ahlaklı, Eline, Diline, Beline sahip insanlar olarak yetiştirmek için her türlü gayret ve çabayı sarfetmek.

Milli örf ve adetlerimizi yaşatmak, nesilden nesile aktarmak.

Yardıma muhtaç kimselere yardım etmek.

Eğitim öğretim kurumları açmak veya açılmış olanlara iştirak etmek.

Etkinliklerimiz

Vakfımız;

Yardıma muhtaç kimselere çeşitli yardımlar yapmaktadır.

Bektaşi kültürü ve felsefesinin, bilimsel araştırmalarını yapmaktadır.

Bu amaçlara hizmet edecek her türlü idari, sosyal, eğitim ve kültürel etkinliklerde bulunmakta ve bunun için sık sık toplantılar tertip etmektedir.

İslami, sosyal, teknik ve diğer ilim dallarında araştırmalar yapmaktadır.

Yurtiçinde ve yurtdışında bu ilimlerin gelişmesi doğrultusunda her türlü neşriyatta bulunmakta, konferans seminer, panel, sempozyum, söyleşi vb. faaliyetlere katılmaktadır.

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için ticari faaliyetlerde bulunmaktadır.

Türk Tasavvuf Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

“Erenlerden Nutuklar”, “Basrî Baba Divanı”, “Ziya Baba Divanı”, “Hz.Muhammed, Ehli Beyt ve Oniki İmam” adlı kitapları bastırmıştır. Bu kitaplar, bazı yayınevleri ve vakfımız tarafından satışa sunulmuştur.