Ana Sayfa / Yazılar / Erenler'den Nutuklar / Genç Abdal’dan Nutuklar

Genç Abdal’dan Nutuklar

Dergâhına geldim niyaz eyledim
Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali
Aşkın kitabından ağaz eyledim
Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

Nideyim sefayı zevki dünyada
Budur muradımız indi Hüda’da
Yarın mahşer günü koyma cezada
Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

Mürüvvet kânısın şefaât eyle
Dünya âhirette selâmet eyle
Kesme himmetini inâyet eyle
Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

Niyâzım var üstadıma Pir’ime
Selâvat eylerim destegirime
Katarından didârından ayırma
Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

GENC ABDAL’ım özüm Hak’ka bağlarım
Coşkun sular gibi akar çağlarım
Eşiğine yüzüm sürer ağlarım
Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

*******

Evliyâlar Pir’i Hünkârı sensin
Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş
Dört kitabın sırrı esrârı sensin
Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

Sensin cümle gâibleri bilici
Sensin mü’minlere yardım edici
Kâmu düşmüşleri elin alıcı
Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

Hem Ali’sin hem Veli’sin Hızır’sın
Hak emriyle âlemlere nâzırsın
İsmin okunduğu yerde hazırsın
Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

Bakma isyânıma çoktur günahım
Erişti göklere feryâdı âhım
Ey benim devletlim mürvetli Şah’ım
Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

GENCİ ABDAL okur ilm-i hikmetten
Aşkın cuş eyledi bahr-i kudretten
Tut elimden kurtar beni zulmetten
Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

*******

Fırsat elde iken bir âmel kazan
Gül cemâlin bir gün solsa gerektir
Zevkine aldanma tapma dünyaya
Dünya malı burda kalsa gerektir.

Câhil bildiğinden hiç geri kalmaz
Bin nasihat etsen bir pula almaz
Kişinin ettiği yanına kalmaz
Herkes ettiğini bulsa gerektir

Yarın Hak’kın divânına varılır
Rûz-u mahşer günü sual sorulur
Günahın tartarlar mizan kurulur
Orda haklı hakkın alsa gerektir

Bana böyle geldi Mevlâ’dan hitap
Dil tutulur ol dem verilmez cevap
Kimine lûtf olur kimine azap
Cennet tâmu Hak’tır dolsa gerektir

GENC ABDAL’ım Hak’ka yakın olana
İtikâdı bütün sâdık olana
Hakikatta Hak’ka âşık olana
Divanda şefâat olsa gerektir

Ayrıca Bakınız

Veysel’den Nutuklar

Ben giderim adım kalırDostlar beni hatırlasınDüğün olur bayram gelirDostlar beni hatırlasın Can kafeste durmaz uçarDünya …