Ana Sayfa / Yazılar (sayfa 3)

Yazılar

Hz. İmam Muhammed’ül Bakır

Hz. İmam Muhammed'ül Bakır

Hz.İmâm Muhammed’ül Bâkır, Hicret’in 57. yılında, Safer ayının 3. günü Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hz.İmâm Zeynel Âbidin Ali’dir, anneleri Hz.İmâm Hasan’ın kızları Fâtıma’dır. Böylece hem baba, hem ana tarafından soyları Hz.Ali’ye ulaşmaktadır. Hz.İmâm Muhammed Bâkır’ın künyeleri “Ebû Cafer”dir. Lâkapları “Bâkır”dır. Bâkır; “Yaran, açan” anlamlarına gelmektedir. İlmi, hikmeti yarıp açtıkları, …

Devamını Oku »

Hz. İmam Zeynel Abidin

Hz. İmam Zeynel Abidin

Hz.İmâm Zeynel Âbidin, Hicret’in 38. yılında Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Künyeleri “Ebû Muhammed”, lâkapları “Zeynel Âbidin (İbâdet edenlerin bezentisi), Seyyid’üs Sâcidin (Secde edenlerin ulusu)” ve “Zü’s-Sefenât”tır. Fazla secde etmeleri dolayısıyla mübarek alınlarında, dizlerinde meydana gelen sertlik yüzünden bu lâkapla anılmışlardır. “Seccâd” yani çok secde eden sözü de lâkaplarındandır. Hz.İmâm Zeynel …

Devamını Oku »

Hz. İmam Hüseyin

Hz.İmâm Hüseyin, Hicret’in 4. yılında Şaban ayının 3. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Hz.İmâm-ı Ali ile Hz.Fâtıma’tüz-Zehrâ’nın ikinci oğullarıdır. Hz.İmâm Hüseyin’in künyeleri; “Ebû Abdullah”, lâkapları; “Sıbt, Şehit, Tâbi’li emr’illah (Allah’ın emrine uyan), Zeki ve Mübârek” tir. Hz.İmâm’ın 5 erkek, 3 kız olmak üzere 8 evlâtları olmuştur. Erkek evlâdının üçünün adı …

Devamını Oku »

Hz. İmam Hasan’ül Mücteba

Hz.İmâm Hasan, Hz.Ali ile Hz.Fâtıma’tüz Zehra’nın evliliklerinden dünyaya gelen ilk oğullarıdır. Hz.Muhammed’in sevgili torunu olan Hz.İmâm Hasan, Hicret’in 3.yılı Ramazan ayının 15. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Hz.İmâm Hasan’ın, 5 kız 11 erkek olmak üzere, 16 evlâtları olmuştur. Hz.İmâm Hasan’ın künyeleri; “Ebû Muhammed”, lâkapları “Müctebâ”, “Zeki”, “Sıbt”tır; en meşhur lâkapları …

Devamını Oku »

Hz. İmam Ali’nin Halifelik Dönemi

Hz.Ali, Hz.Muhammed’in ebedî âleme göçüşünden 25 yıl sonra, halîfelik makamının başına geçmiştir. Hz.Ali’nin halîfelik dönemi 5 yıldır. (Hicret’in 35-40. yılı) Üçüncü halîfe Osman’ın katledilmesinden sonra, halîfelik makamı yedi gün boş kaldı. Bunun üzerine Hz.Ali’ye başvuruldu; herkes Hz.Ali’ye bey’at etmek istiyordu; çünkü Hz.Ali, Muhammedî ahlâkın, doğruluğun, adâletin bir mümessiliydi. Din ve …

Devamını Oku »

Haydar Hasan Baba

Haydar Hasan Baba (Efe), 1930 yılında Ankara-Beypazarı-Karaşar nahiyesinde dünyaya gelmişlerdir. Babaları Ali Bey, anneleri Kezban Hanımdır. Çocukluk yıllarını Karaşar’da geçiren Haydar Hasan Baba, 1943 yılında Ankara’ya yerleşmişlerdir. Ankara’da önceleri devlet memurluğu yapmışlar, daha sonra memuriyetten ayrılarak geçimlerini ticaretle sağlamışlardır. Genç yaşlarda Bektaşilik tarikatına ilgi duymuşlar, 1956-57 yıllarında Ankara’da Mehmet Ziya …

Devamını Oku »

Mehmet Ziya Baba

Nutuklarında Abdal Ziya mâhlasını kullanan M. Ziya Baba (Şişman), 1894 yılında Üsküp’te dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hâmid bey, Anneleri Kâmile hanımefendidir. Çocukluk yıllarını Üsküp’te geçiren M. Ziya Baba Erenler, daha genç yaşlarında iken tarikatlara ilgi duymuş ve Kâdirî, Rufâi, Hâlveti, Nakşibendî tarikatlarına girerek, bu tarikatlarda hizmet etmiştir. 1927 yılında Üsküp’te Nazmiye …

Devamını Oku »

Hasan Basri Baba

Hasan Basrî (Taptuk) Baba Erenler 1874 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Şeceresi itibariyle kendileri Seyyid’dir. Bugünkü lise ayarı olan îdâdî tahsili yapmıştır. Kâdirî, Rufâi, Nakşî, Uşşâkî tarîkatlarına girmiş, hattâ bâzılarında şeyh postuna oturmuş ve bu arada zaman zaman seneler süren seyahatlar yapmış, sonunda Hüsnü Baba’dan nasip alarak Nâzenin yoluna (Bektâşilik Tarîkati’ne) …

Devamını Oku »

Hz. İmam Ali’nin Hayatı

Dünyaya Gelişi, Lakabı ve Künyeleri Hz.Ali Oniki İmâmın ilkidir, aynı zamanda Hz.Muhammed’in dâmâdı ve amcasının oğludur. Hz.Ali Hicret’ten 23 yıl önce (Milâdi 598) Recep ayının 13. gününde Mekke’de, Kâ’be-i Muazzama’nın içinde dünyaya gelmişlerdir ve Kâ’be’nin içinde doğan tek kişidir. Baba ve anne tarafından Hâşimi soyundan gelmiştir. Hz.Peygamber, Hz.Ali’nin doğumunu duyunca …

Devamını Oku »

Hz.Fatıma

Hz. Fâtıma, Hicret’ten 11 yıl önce, Cemaziyelahir’in 20. gününde, Mekke’de dünyaya gelmişlerdir. Hz. Fâtıma; Hz.Peygamber’in, Hz.Hatice’tül Kübra’dan doğan ikisi erkek, dördü kız olan çocuklarından, hayatta kalan tek kızlarıdır. Diğer evlâtları, kendi zamanlarında genç yaşlarda âhiret âlemine göç etmişlerdir. Bu nedenle Hz.Peygamber’in nesli, Hz.Fâtıma’tüz Zehrâ’dan yürümüştür. Hz.Peygamber’de bu konu da şöyle …

Devamını Oku »