Ziya Baba Vakfı

TARİHÇEMİZ

Kesiktaş şubesinin kapısı

 • Ziya Baba Karaşar İnanç Eğitim Hayır Vakfı 1991 yılında kuruldu. Merkezi Ankara, Abidinpaşa' da olan vakfımız, Kesiktaş (Ankara-Sincan) ve Hacı Bektaş (Nevşehir) şubeleri ile hizmet vermektedir.
 • Vakıf üyelerinin yardım ve katkıları ile ayakta duran vakfımız, Bektaşilik inanç, kültür ve felsefesinin daha çok etkili olabilmesi için gayret göstermektedir.
 •  

  AMAÇLARIMIZ

 • İnsanları sevip birbiriyle kaynaştırmak, hoşgörü sahibi olan, lâik düşünceli, vatanını, bayrağını seven ve güzel ahlaklı, Eline, Diline, Beline sahip insanlar olarak yetiştirmek için her türlü gayret ve çabayı sarfetmek.
 • Milli örf ve adetlerimizi yaşatmak, nesilden nesile aktarmak.
 • Yardıma muhtaç kimselere yardım etmek.
 • Eğitim öğretim kurumları açmak veya açılmış olanlara iştirak etmek.
 •  

  ETKİNLİKLERİMİZ

  Kesiktaş şubemizin binaları

  Vakfımız;

 • Yardıma muhtaç kimselere çeşitli yardımlar yapmaktadır.
 • Bektaşi Kültürü ve Felsefesinin, bilimsel araştırmalarını yapmaktadır.
 • Bu amaçlara hizmet edecek her türlü idari, sosyal, eğitim ve kültürel etkinliklerde bulunmakta ve bunun için sık sık toplantılar tertip etmektedir.
 • İslami, sosyal, teknik ve diğer ilim dallarında araştırmalar yapmaktadır.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında bu ilimlerin gelişmesi doğrultusunda her türlü neşriyatta bulunmakta, konferans seminer, panel, sempozyum, söyleşi vb. faaliyetlere katılmaktadır.
 • Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için ticari faaliyetlerde bulunmaktadır.
 • Türk Tasavvuf Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarında çalışmalar yapmaktadır.
 • "Erenlerden Nutuklar", "Basrî Baba Divanı", "Ziya Baba Divanı", "Hz.Muhammed, Ehli Beyt ve Oniki İmam" adlı kitapları bastırmıştır. Bu kitaplar, bazı yayınevleri ve vakfımız tarafından satışa sunulmuştur.
 •  

  GÜNÜN SÖZÜ

  Yanından geçtiğin herkese selam vermen ve mecliste makamından aşağıda oturman tevazudandır.

  Hz. İmam Hasan'ül Askeri


  GÖRÜŞLERİNİZ

  Lütfen görüş ve önerilerinizi yazınız.